GOBA CNC LASER

Моделите GOBA CNC LASER доаѓаат во неколку стандардни димензии и со различна снага на ласерот, односно 40W или 80W ласер.
Моделите GOBA CNC LASER 80W доаѓаат со дополнителна опрема – воздушна пумпа.


GOBA CNC LASER 5050 40W

GOBA CNC LASER 40W

GOBA CNC LASER 5050 80W


GOBA CNC LASER 7050 80W


GOBA CNC LASER 1207 80W


GOBA CNC LASER 1210 80W


GOBA CNC LASER 1210 80W со постамент