УСЛУГИ

ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ

Изработка на 2D технички цртежи и 3D модели.

Цена по договор


G – CODE

Изработка на G-code за работа со ЦНЦ плазма и ЦНЦ глодалки.

Цена по договор


СЕРВИС

Сервис на ЦНЦ машини.
Сервисот на помали машини може да го вршиме во нашата работилница, а за машини кои не може да се транспортираат нашите инженери може да дојдат кај вас.

Цена по договор