МАШИНИ

Со машините GOBA CNC ќе го забрзате работниот процес, а изработката ќе биде прецизна.
Машините на GOBA CNC се управуваат преку компјутер со едноставен софтвер и се едноставни за употреба.


ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА

Разгледајте што се може да се изработи со нашите машини, можеби ќе добиете инспирација за вашиот следен проект.


ВИДЕА

На видеата може да се види како работат машините и со какви материјали.


ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Машините GOBA CNC ги добивате со гаранција, но доколку сепак се појави некаков проблем, GOBA CNC обезбедува сервис и резервни делови за CNC машини.